Stap voor stap

Start nu met stap 3: Van onderzoek naar uitdagingen

Tijd voor alweer de derde stap in Plan het plan. In de vorige stap gingen we aan de slag met onderzoek. Deze stap start je best met een overzicht van alle onderzoeksresultaten. Dit hoeven daarom geen nieuwe onderzoeksresultaten te zijn. Haal informatie uit bestaand onderzoek, zowel van jezelf of van collega’s/andere organisaties. Misschien organiseerde je wel enkele participatiemomenten of staan die nog op de planning. Wat ook jouw situatie is, weet dat je blijvend kan inzetten op participatie en onderzoek, ook doorheen de andere stappen.

In stap drie zet je al die onderzoeksresultaten om in uitdagingen en werk je een lobbystrategie uit.

Je formuleert uitdagingen en legt prioriteiten zodat je over een beheersbaar aantal uitdagingen een lobbystrategie kan uitwerken. Vervolgens ontdek je hoe een  lobbystrategie op te stellen en een netwerkanalyse uit te voeren. Lobbyen betekent vaak ook in dialoog gaan. Geen nood, het artikel strategische communicatie en overtuigen leert jou de kneepjes van het vak.