Stap voor stap

Plan het plan is jouw gids op weg naar een straf meerjarenplan. 
Het bestaat uit een stappenplan, extra vormingsaanbod en een website boordevol tips en tricks als uitvalsbasis. 

Ontdek hieronder de verschillende stappen die jou doorheen Plan het plan zullen leiden. 

BELANGRIJK: We koppelen aan dit stappenplan ook een timing. Rond deze timing voorzien we telkens extra info en/of aanbod aansluitend op deze fase. Staar je hier echter niet blind op. Dit is een timing die wij voorstellen. Hiervan afwijken naar gelang de context in jouw gemeente of stad kan zeker.

In deze eerste fase krijg je zicht op het gehele proces. Welke verkiezingen komen er op ons af? Hoe zal dat in zijn werk gaan? Hoe komt een meerjarenplan tot stand? En wat is mijn rol hierin?
We reiken jou ook enkele concrete tips aan om de extra taken die hierbij komen kijken vlot gemanaged te krijgen in jouw eigen planning. 

Ontdek hier meer over stap 1.

 

Na deze stap:
 • Ik heb informatie over de aankomende verkiezingen en de opmaak van het meerjarenplan. 
 •  Ik weet welke rollen ik zelf zal opnemen. 
 • Ik weet welke rollen en acties mijn collega’s zullen opnemen.
 • Ik weet hoe het planningsproces in mijn gemeente zal verlopen. 
 • Ik heb een plan van aanpak richting het meerjarenplan. 
 • Ik heb ruimte om van start te gaan met mijn eerste stappen.  
Na deze stap:
 • Ik heb een overzicht van bestaande cijfers en data over (de leefwereld van) kinderen en jongeren (in mijn gemeente of stad). 
 • Ik evalueerde het gevoerde (breed) jeugdbeleid.
 • Ik weet over welke thema’s ik nog meer te weten wil komen én heb daarvoor een onderzoeks-/participatieplan.
 • Ik heb een breed zicht op de leefwereld, noden en interesses van kinderen en jongeren in mijn gemeente of stad. 
 • Ik kan bijdragen aan de omgevingsanalyse.

De zomervakantie komt eraan, geen beter moment om op onderzoek te trekken. Want sterk jeugdbeleid, dat is afgestemd op de noden van kinderen en jongeren. Breng daarom in kaart wat je al weet, uit ander onderzoek of bevragingen die je nog maar pas deed. Die zaken die zo belangrijk zijn of waarvan je nog niet goed kan inschatten wat er leeft bij kinderen en jongeren kan je extra bevragen. Bij de kinderen en jongeren in het zomeraanbod, bij ouders op het zomerterras van de school of bij jeugdorganisaties aan de start van het schooljaar.

Ontdek hier mee over stap 2.

In deze stap zetten we de eerste onderzoeksresultaten om in uitdagingen. Je kan vast een waslijst aan uitdagingen opsommen. Prioriteer daarom de uitdagingen die in jouw gemeente/stad de grootste impact hebben op kinderen en jongeren. Laat je inspireren door het memorandum van Bataljong en andere organisaties. Eens je de belangrijkste uitdagingen hebt vastgelegd, ontwikkel je een lobbystrategie. Zoek uit wie in jouw netwerk zich mee kan zetten achter een bepaalde uitdaging of een cruciale partner zal zijn. 

Ontdek hier meer over stap 3.

Na deze stap:
 • Ik heb een overzicht van prioritaire uitdagingen. 
 • Ik ken de uitdagingen die andere (bovenlokale) organisaties naar voor schuiven. 
 • Ik weet welke partners in mijn netwerk ik moet aanspreken. 
 • Ik heb een lobbystrategie om mee aan de slag te gaan. 
 • Ik ben op de hoogte van de interne planning met betrekking tot de voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan (bijv. omgevingsanalyse). 
Na deze stap:
 • Ik kan concrete oplossingen naar voor schuiven voor uitdagingen. 
 • Ik gaf input voor de omgevingsanalyse en/of het memorandum van de ambtenaren. 
 • Ik heb een zicht op de standpunten van de verschillende partijen. 
 • Ik heb kinderen en jongeren die ik bevraagd heb, een terugkoppeling gegeven over de resultaten.  

In januari 2024 begint de verkiezingskoorts te stijgen en wordt het belangrijk om jouw lobbyplan uit te voeren. Zoek naar antwoorden, samen met diegene die impact kunnen hebben op jouw prioritaire uitdagingen. Hoe meer mensen achter jouw boodschap staan, hoe groter de kans dat die effectief gehoord wordt. En terwijl we in mei voor een eerste keer gaan stemmen, worden de partijprogramma’s voor de lokale verkiezingen afgewerkt of zijn ze zelfs al een tijdje naar buiten gebracht. Pluis ze dan ook zeker uit! Tot slot is het ook belangrijk om naar iedereen die meewerkte in je onderzoek terug te koppelen wat er gebeurd is met hun input.

Ontdek hier meer over stap 4.

Stap 5: Laatste sprint richting de verkiezingen! Informeer kinderen en jongeren op maat!

De zomer van ’24 staat voor de deur en ook de verkiezingen naderen snel. Jouw jeugdraad organiseert misschien wel een Debattleweekend? En jouw gemeente of stad informeert haar burgers vast en zeker ook over de verkiezingen. Welke informatie moeten jongeren hiervan op maat krijgen? Allerlei zaken die in de laatste sprint aan bod zullen komen.

Beschikbaar vanaf juni 2024.

 

Na deze stap:
 • Ik weet hoe kinderen en jongeren info krijgen over de verkiezingen. 
 • Ik kan als expert ervoor zorgen dat de kinderen en jongeren in mijn gemeente/stad info op maat krijgen over de verkiezingen (complementair aan bestaande infokanalen). 
 • Ik ondersteunde mijn jeugdraad of een groepje jongeren bij de organisatie van Debattle. 
 • Ik sprak beleidsmakers aan om deel te nemen aan Debattle. 
 • Ik heb een zicht op de jaarplanning in 2024-2025. 
Stap 6: Wat na de verkiezingen? Blijf op de hoogte van de coalitievorming.
Na deze stap:
 • Ik heb zicht op de verkiezingsuitslagen, de coalitievorming, de samenstelling van het college van burgemeester en schepen en het bestuursakkoord. 
 • Ik ben op de hoogte van het verdere planningsproces. 
 • Ik heb mijn uitdagingen of prioriteiten doorgegeven aan de nieuwe bestuursploeg. 

De verkiezingen zijn voorbij en dan is het even stil, onderhandelingen gebeuren achter gesloten deuren. Wat gebeurt er exact? En wat kan ik doen? 

Beschikbaar vanaf oktober 2024.

Stap 7: Jeugd aan tafel en op de agenda. Geef uitdagingen en mogelijke acties mee aan de nieuwe bestuursploeg.​

In januari is de nieuwe bestuursploeg geïnstalleerd. Het schrijfproces voor het nieuwe meerjarenplan komt nu op dreef. Zet jeugd op de agenda, maak kennis met jouw schepen van jeugd en faciliteer gesprekken tussen jongeren en beleidsmakers.

Beschikbaar vanaf januari 2025

 

Na deze stap:
 • Ik gaf de (nieuwe) schepen (van jeugd) een introductie over sterk jeugdbeleid. 
 • Ik organiseerde een dialoogmoment tussen de schepen van jeugd, de jeugddienst en de jeugdraad. 
 • De jeugdraad kon tijdig en voldoende advies uitbrengen op het meerjarenplan.
 • Ik had mee impact in de opmaak van het meerjarenplan. 
Stap 8: Meerjarenplan af! De uitvoering begint.
Bij aanvang van deze stap: 
 • Ik heb een concrete vertaling van het meerjarenplan voor dagelijks gebruik. 

Het meerjarenplan is goedgekeurd op de gemeenteraad. Het echte uitvoeringswerk start vanaf nu.

Beschikbaar vanaf september 2025