Stap voor stap

  • Stap voor stap

    Start nu met stap 3: Van onderzoek naar uitdagingen

    Tijd voor alweer de derde stap in Plan het plan. In de vorige stap gingen we aan de slag met onderzoek. Deze stap start je best met een overzicht van alle onderzoeksresultaten. Dit hoeven daarom geen nieuwe onderzoeksresultaten te zijn. Haal informatie uit bestaand onderzoek, zowel van jezelf of van collega’s/andere organisaties. Misschien organiseerde je wel enkele participatiemomenten of staan die nog op de planning. Wat ook jouw situatie is, weet dat je blijvend kan inzetten op participatie en onderzoek, ook doorheen de andere stappen. In stap drie zet je al die onderzoeksresultaten om in uitdagingen en werk je een lobbystrategie uit. Je formuleert uitdagingen en legt prioriteiten zodat je over een beheersbaar aantal uitdagingen een…

  • Stap voor stap

    Start nu met stap 2: op onderzoek!

    Nu je meer zicht hebt op het proces richting de verkiezingen en een nieuw meerjarenplan (stap 1) is het tijd om op onderzoek te trekken. Hierdoor kom je te weten wat er leeft bij kinderen en jongeren in jouw gemeente of stad. Dat kan handige input zijn om mee te nemen in de omgevingsanalyse. Kom meer te weten over data en gegevens en start vervolgens bij een evaluatie van het gevoerde jeugdbeleid. Misschien verzamelde je al wel eens wat informatie of zijn er algemene gegevens beschikbaar. Leg alle beschikbare data samen en kom te weten waarover je nog extra participatiemomenten moet organiseren. Stippel vervolgens jouw participatietraject uit of ga aan de slag met enkele quick wins.  Ontdek hier alles…