Kiezen is winnen

Na het vorige artikel zit je mogelijk met heel wat uitdagingen in de vorm van een “hoe kunnen we”-vraag. Nu is het tijd om prioriteiten te leggen.  

Waarom?

In de uitdaging spraken we heel bewust over “we”, om op die manier draagvlak te creëren zodat anderen zich mee eigenaar voelen van de uitdaging en mee willen nadenken over oplossingen. Echter is die “we” vaak niet voldoende om anderen zich mee eigenaar te laten voelen. Je zal tijd moeten steken in lobbyen om draagvlak te creëren In de stappen hierna staan we stil bij hoe je dat aanpakt. Omdat je niet rond elke uitdaging zal kunnen lobbyen, moet je keuzes maken. En kiezen is in dit geval zeker wel winnen. Je creëert voor jezelf meer tijd om met voldoende diepgang in één of enkele goed gekozen uitdaging(en) te duiken. 

Op basis van?

Je kan een keuze maken op basis van heel wat verschillende criteria. We geven je alvast wat denkpistes mee om zelf criteria te formuleren.  

Wat is jouw doel?  

Misschien wel de belangrijkste denkpiste. Waarom ga je keuzes maken in de uitdagingen? Zoals hierboven reeds gezegd, helpt kiezen om jouw tijd goed te verdelen. Daarachter schuilen waarden zoals efficiëntie maar evengoed kwaliteitsvol werken. Maar er zijn vast nog andere waarden die je bewegen? Wil je ambitieus zijn of ga je voor een stabiele periode? Streef je naar gelijkwaardigheid en inclusie?  

TIP: Google even “waarden” om geïnspireerd te worden over waarden.  

De timing  

Hou rekening met de timing waarop je deze keuze maakt. Dat zal veel bepalen. Zijn de verkiezingen nog veraf of moet de inspiratienota van de administratie nog lang niet afgewerkt zijn? Dan heb je wat meer tijd om in die zaken te duiken die meer tijd vergen. Net voor de verkiezingen moet je misschien meer aandacht hebben voor urgente zaken.  

Inhoudelijke afwegingen  

Hoe sterk weegt de uitdaging op de leefwereld van kinderen en jongeren? Past de inhoud in jouw takenpakket, bezit je de juiste expertise of kan iemand een grotere impact hebben? Denk bovendien na, moet dit nu al in het meerjarenplan staan of kan je hier binnen de lijnen die in het meerjarenplan gezet gaan worden sowieso nog verder mee aan de slag gaan.  

De uitvoerbaarheid  

Vergt een uitdaging nog heel wat tijd? Of spreken we over eerder laaghangend fruit? Ben je zelf in staat om met de uitdaging aan de slag te gaan of is iemand anders beter geplaatst?   

De urgentie  

Wie voelt de urgentie aan? Staan de rechten van kinderen en jongeren onder druk?  Voelen beleidsmakers urgentie? Dan kan het een goed idee zijn om mee te gaan in deze urgentie? Anderzijds, misschien hoef je voor die uitdaging dan niet zo sterk meer te lobbyen en kan je je beter focussen op iets waar nog geen urgentie over is.  

Je merkt dat er geen “juiste” criteria zijn. Afhankelijk van jouw situatie zullen criteria anders zijn. Probeer deze dus zelf te formuleren. Zorg er vooral voor dat ze concreet genoeg zijn. Op die manier kan je makkelijker keuzes maken.  

Heel concreet...

En hoe pak je die prioriteitenoefening dan aan? We geven je hieronder graag drie methodieken mee waarmee je zelf aan de slag kan gaan.  

Prioriteitenmatrix

Je kan ervoor kiezen om twee criteria in een prioriteitenmatrix te steken. Denk bijv. aan impact op de leefwereld van kinderen en jongeren en het reeds bestaande draagvlak. Je scoort per criterium op een continuüm van weinig tot veel.  

Nadien maak je kwadranten door lijnen te trekken in het midden van de assen.  

Probeer op voorhand na te denken over de uitdagingen die jou zullen interesseren in de ruimte. Ga je op zoek naar uitdagingen waar al veel of weinig draagvlak voor is? Of zoek je net iets daar tussenin? De uitdagingen waar bijv. al veel draagvlak voor is of weinig? Of ga je op zoek naar de middenmoot?  

Weeg de criteria af

Maak een kruistabel met in de rijen alle uitdagingen en in de kolommen alle criteria. Scoor vervolgens elke uitdaging op vlak van alle criteria (bijv. geen, één of twee kruisjes). Probeer deze oefening in groep te doen. Met meerdere personen kan je bekijken waar de overeenkomsten en verschillen liggen en wat jou dat leert over de uitdaging. Probeer vervolgens tot een consensus te komen, bij gelijke aantallen kan je bepalen welke criteria harder doorwegen.  

Deze methodiek is gebaseerd op een methodiek uit de toolkit “Kindvriendelijke steden en gemeenten” van Bataljong.  

1-2-4-... consensus

Deze oefening kan je met een groter team doen om tot een consensus te komen (maar mits aanpassing ook te doen in een kleiner team) 

  1. Schrijf al jouw uitdagingen op aparte post-its. (schrijf elke uitdaging evenveel keer op als het aantal deelnemers aan de oefening X) 
  2. Ga in gesprek over criteria en schrijf deze op de post-its. (schrijf elke uitdaging evenveel keer op als het aantal deelnemers aan de oefening X) 
  3. Ieder gaat nu apart zitten. Hang een criterium aan de uitdaging waar het best beantwoord wordt aan dat criterium. Laat stelselmatig uitdagingen weg die aan weinig criteria beantwoorden en doe de oefening opnieuw. Kom op die manier tot drie uitdagingen die je naar voor schuift. 
  4. Vervolgens gaat men in duo zitten en neemt men elk drie uitdagingen mee. Men doet dezelfde oefening als in stap 3 om op die manier van zes naar drie uitdagingen te gaan.  
  5. Duo’s komen weer samen en herhalen dezelfde stappen.  
  6. Deze stappen worden herhaald tot de hele groep samenkomt en er op dezelfde manier naar een consensus gezocht wordt.  

En de rest dan?

De andere uitdagingen blijven natuurlijk bestaan wanten gaan zichzelf natuurlijk niet oplossen. Verlies deze dan ook niet helemaal uit het oog. Er zijn een aantal opties van wat je ermee kan doen.  

Bewaren voor later 

Misschien schrijf je later nog mee aan een inspiratienota of hoeft een uitdaging niet zo heel veel lobbywerk meer. Vergeet deze uitdagingen niet: bundel ze bijvoorbeeld op een goede manier en zet herinneringen in je agenda zodat je er later naar kan teruggrijpen. 

Maak een timing op 

En misschien is lobbyen wel nodig voor een uitdaging, maar is momenteel het juiste moment nog niet daar. Maak een timing voor jezelf op over wanneer je die uitdaging dan terug zal bekijken. Doe dit op tijd, het zal je nog even voorbereidingswerk kosten om een plan uit te stippelen.  

Geef het mee aan een collega 

En net zoals lobbywerk soms best nog even wordt uitgesteld, kan er ook een andere persoon beter geplaatst zijn om te lobbyen. Denk even na welke jouw collega mandaat en verantwoordelijkheid heet om met de uitdaging verder aan de slag te gaan. Stel de vraag of die diezelfde uitdaging ondervonden heeft en of die ermee aan de slag zou gaan. Je hoeft de uitdaging niet helemaal uit het oog te verliezen, af en toe kan je jouw collega nogmaals vragen om bijvoorbeeld een stand van zaken of jezelf als klankbord aanbiedeDn.