Van uitdaging naar onderzoek

In stap 2 voerde je onderzoek uit. De kans is groot dat je momenteel met een hele berg aan vaststellingen en resultaten zit. Mogelijks zie je de bomen door het bos dan ook niet meer.
Geen nood, we nemen je stap voor stap mee om vanuit jouw onderzoek uitdagingen te formuleren waarmee je aan de slag kan.

 1. Vat de onderzoeksresultaten samen.
 2. Definieer het kernprobleem
 3. Formuleer de uitdaging: “Hoe kunnen we…”

Vat de onderzoeksresultaten samen

Je hebt een heleboel aan vaststellingen verzameld. Het eerste werk is om deze samen te vatten. Probeer daarom alle resultaten eerst in éénzelfde structuur te verzamelen. Dit kan digitaal (denk bijv. aan een OneNote of Padlet)  maar ook bijvoorbeeld op afgedrukte steekkaartjes. We geven je hieronder een idee van een structuur. Pas dit zeker aan naar jouw context en werkwijze.  

Definieer het kernprobleem

Nu al jouw bevindingen aanwezig zijn, gaan we op zoek naar het kernprobleem. Niet alle bevindingen gaan over éénzelfde kernprobleem. Daarom sorteren we alle bevindingen eerst en vooral. Voeg #’s toe die een thema weergeven waarover deze bevinding gaat.  

Bovenstaande stappen kunnen samen deze resultaten geven. Dit zijn fictieve resultaten. 

 

 

Daarna leg je bevindingen samen op basis van die hashtags. Je hebt nu een beschrijving van verschillende zaken, ga op zoek naar het onderliggende kernprobleem. Omschrijf dit ook als een probleem, hou je dus bij feiten en geef nog geen oplossingen.

Onderstaande kernproblemen zijn conclusies op basis van fictieve bevindingen. Uit dezelfde bevindingen zouden nog andere kernproblemen naar boven kunnen komen in combinatie met specifieke contextgegevens.  

 • Eén skatepark beantwoordt niet aan de noden van zowel jonge skaters als oudere skaters in onze gemeente om op een veilige en leuke manier te skaten.  
 • Tieners zijn erg zoekende naar zichzelf en hoe ze hun vrije tijd wensen vorm te geven. 
 • Kinderen in het basisonderwijs hebben te weinig informele kansen tot taalstimulering waardoor hun onderwijskansen verminderen. 

Formuleer de uitdaging: "Hoe kunnen we..."

Nu we de kernproblemen hebben vertalen we deze in uitdagingen.  
We gebruiken hiervoor het format “Hoe kunnen we…?” waarna we de uitdaging formuleren.  

Daar hebben we enkele goede redenen voor.  

 • “Hoe” focust op het feit dat we op zoek gaan naar oplossingswijzen. In de “Hoe kunnen we”-vraag zelf zit dus nog geen oplossing vervat.  
 • “Kunnen” houdt elke optie open, stimuleert vrij denken  
 • “We” zorgt ervoor dat meer mensen zich eigenaar voelen over de uitdaging, de start van draagvlak!  

Probeer de uitdaging zo concreet mogelijk te formuleren. In de brainstorm over oplossingen op de vraag “Hoe kunnen we kinderen en jongeren zich beter doen voelen in de stad” zijn veel te veel antwoorden mogelijk waardoor je geen focus zal krijgen.  

Het kan ook helpen om nog enkele elementen toe te voegen aan de vraag.  

Nogmaals terugkomend op de fictieve voorbeelden levert dat volgende “hoe kunnen we”-vragen op. 

 • Hoe kunnen we skatekansen voor alle kinderen en jongeren in de stad zodat iedereen met een goed en gerust gemoed kan skaten. 
Merk op hoe skatekansen gebruikt wordt in plaats van skateplekken. Een plek houdt al een oplossing in zich, terwijl de kans evengoed op éénzelfde plek kan gerealiseerd worden. 
 
 • Hoe kunnen we tieners kansen geven zodat ze hun talenten en interesses te ontdekken? 
 • Hoe kunnen we de ontwikkeling van de Nederlandse taal bij basisschoolkinderen stimuleren zodat ze meer onderwijskansen krijgen? 

Als alles goed gaat heb je nu enkele uitdagingen geformuleerd. Echter zal het niet haalbaar zijn om rond al deze uitdagingen aan de slag te gaan. Daarom moet je prioritiseren. Je leest er meer over in het artikel “kiezen is winnen”.