Jeugd aan tafel en op de agenda.

Geef uitdagingen en mogelijke acties mee aan de nieuwe bestuursploeg.​

In januari is de nieuwe bestuursploeg geïnstalleerd. Het schrijfproces voor het nieuwe meerjarenplan komt nu op dreef. Zet jeugd op de agenda, maak kennis met jouw schepen van jeugd en faciliteer gesprekken tussen jongeren en beleidsmakers.

Informatie en tools over hoe je dit concreet kan aanpakken, verschijnen hier vanaf januari 2025.

Checklist voor het einde van deze stap...

  • Ik gaf de (nieuwe) schepen (van jeugd) een introductie over sterk jeugdbeleid.
  • Ik organiseerde een dialoogmoment tussen de schepen van jeugd, de jeugddienst en de jeugdraad.
  • De jeugdraad kon tijdig en voldoende advies uitbrengen op het meerjarenplan.
  • Ik had mee impact in de opmaak van het meerjarenplan.