Stap 1: Op weg naar een plan...

Informeer je en bepaal jouw rol en taken.

In deze eerste fase krijg je best zicht op het gehele proces. Welke verkiezingen komen er op ons af? Hoe zal dat in zijn werk gaan? Hoe komt een meerjarenplan tot stand? Wat is mijn rol hierin?

We reiken jou ook enkele concrete tips aan om de extra taken die hierbij komen krijgen vlot gemanaged te krijgen in jouw eigen planning.