Stap voor stap naar een sterk lobbyplan

Een sterk lobbyplan geeft je richting en houvast en laat je toe om ook in te zien waar het nodig is om af te wijken. Hieronder vind je verschillende stappen die jou leiden naar het maken van een lobbyplan.  

In stap 2 van Plan het plan ga je op onderzoek en verzamel je data. Zo weet je wat er leeft, waar noden zijn en waar verandering gewenst is. Probeer echt aandacht te hebben voor elke soort informatie, grote of kleine zaken, in jouw lobbyplan kan je er vast en zeker mee aan de slag gaan.

Zie ook stap 2 van Plan het plan.

Nu je een heleboel data hebt is het de bedoeling om structuur te krijgen in die data. Daarom werken we aan de hand van het format “uitdagingen”. Rond verschillende uitdagingen kan je bevindingen en data uit de vorige stap clusteren.  

Zie ook artikel: Van onderzoek naar uitdagingen 

Je hebt nu heel wat uitdagingen verzamelt, maar het zal niet mogelijk zijn om met alle acties direct aan de slag te gaan. Denk daarom na over welke uitdagingen prioriteit hebben en vertaal die eerst in een concreet stappenplan. Een keuze voor focus zorgt voor een afbakening van je verhaal en maakt dat je door de bomen makkelijker het bos zal blijven zien. Je kiest er beter voor om een beperkt aantal uitdagingen te realiseren dan volledig te willen zijn en het overzicht te verliezen.  

Zie ook artikel: Kiezen is winnen 

Lobbyen gaat om draagvlak creëren. Een netwerkanalyse kan jou helpen om in kaart te brengen bij wie je draagvlak moet creëren. Maar het leert jou ook wie dicht staat bij bepaalde personen en jou dus kan helpen in jouw lobbyplan. 

Zie ook artikel: Netwerkanalyse 

Bedenk nu welke acties nodig zijn om jouw lobbyplan te laten slagen. Neem je netwerk onder de arm en bekijk samen wie je op welke actie zal inzetten. Lijst ook al je beschikbare middelen op waarover je kan beschikken om je acties uit te voeren. Je maakt in deze fase een tijdschema op waarin je duidelijke mijlpalen definieert, als het ware hoogtepunten in je traject waarnaar je stelselmatig toewerkt. Die zorgen voor een duidelijke fasering van je activiteiten en zorgen opnieuw voor focus.  

Zie ook artikel: de acties van een actieplan 

Eénmaal je plan uitgewerkt, start je met de uitvoering van je plannen. Hou steeds in gedachten: focus op wat belangrijk is.  

Tijdens het uitvoeren van het actieplan, is het noodzakelijk om op te volgen wat er gebeurt. Je koppelt je acties terug op je plan en stelt jezelf de volgende vragen: zijn we aan het doen wat we afgesproken hebben? Is wat we doen in lijn met de doelstellingen? En: leiden onze acties finaal tot het op de beleidstafel krijgen van onze oplossing(en)? 

Een plan zonder bijsturen, bestaat dat? 

Het uitzetten van een plan in een duidelijke tijdslijn helpt overzicht te krijgen. Weet dat plannen nooit rechtlijnig is en dat je die voortdurend zal moeten bijsturen. Iedere stap vooruit leidt mogelijks tot een halve achteruit, maar die helpt altijd om weer op het juiste spoor te geraken.

Een sterk plan geeft focus

Doorheen het hele traject staan steeds de drie essentiële pijlers van lobbywerk centraal: een sterk plan, je netwerk en aangepaste communicatie.

Eerst en vooral ligt de focus op het ontwikkelen van een sterk plan. Het geheim van goed lobbywerk zit hem immers in een gerichte inspanning rond een op voorhand duidelijk vastgelegde ambitie. Dit plan bepaalt de focus van het lobbywerk. Eens dit scherp en duidelijk is, begint een strategisch proces waarin verschillende stapjes elk op zich aandacht verdienen. Vanuit een stevige omgevingsanalyse met de meest relevante omgevings(f)actoren, data en personen kan je straks duidelijk bepalen of je finale doelstelling kan worden gerealiseerd.

Deze oefening staat of valt met de open blik om ruim data, die op het eerste zicht niet of minder relevant lijken, toch te verzamelen. Dit levert vaak materiaal op dat later in het proces van pas komt om met autoriteit je zaak te gaan bepleiten of zorgt op zijn minst voor een ruimere blik en nieuwe invalshoeken. Het levert kennis en inzicht op in de onderbouw van je verhaal en geeft de verdere stappen in het proces inhoud. Het is in deze fase eveneens belangrijk om de denkoefening te starten welke impact je wenst te hebben met je acties.

Juiste mindset als rode draad

Tot slot is het belangrijk om in heel deze fase de juiste mindset te ontwikkelen om aan degelijk lobbywerk te doen. Het geloof en de overtuiging dat datgene waarvoor je gaat, juist en zinvol is, zorgt voor drive en passie. Het verhoogt bovendien de geloofwaardigheid van de zaak, maar ook van jou als professional en die is hard nodig om mensen te overtuigen mee te strijden voor jouw zaak. Geloofwaardigheid gekoppeld aan de nodige kritische reflectie en de wil om regelmatig bij te sturen zorgt voor een sterk verhaal.