De acties van het actieplan

Focus op jouw doel

Lobbyen dat doe je met een doel. In vorige stappen selecteerde je een uitdaging.  Over het algemeen gaat lobbyen over draagvlak creëren. Draagvlak waardoor de ander jouw uitdaging gaat erkennen of zelfs verder, draagvlak waardoor de ander bereid is om in een oplossing te voorzien of samen daarnaar op zoek te gaan.  

Probeer dat hoofddoel alvast even concreet voor jezelf te omschrijven. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 

Hoofddoel: “Draagvlak creëren bij schepenen, collega’s en middenveldspelers voor het feit dat er te weinig rekening wordt gehouden met het perspectief van kinderen en jongeren bij de opstart van nieuwe ruimtelijke projecten.” 

Vervolgens proberen we die uitdaging concreter te krijgen in deeldoelen. Waar je hoofddoel de hele doelstelling omschrijft en dus iets vager is, is het de bedoeling om met deze doelen concreet aan de slag te gaan. (TIP: formuleer je deeldoelstellingen SMART).   

TIP: Formuleer je deeldoelen SMART, nu is het namelijk de bedoeling dat je concreter gaat werken. 

Deeldoelen:  

  • Schepenen zijn overtuigd van het belang van participatie wanneer zij het meerjarenplan opmaken.  
  • Collega’s van de dienst ruimtelijke ordening zijn overtuigd van het belang van participatie in het voorjaar 2025. 
  • Middenveldspelers erkennen hun rol in het doorgeven van signalen in september 2024. 

Hoe pak ik dat aan?

Kijk nu naar jouw doelstellingen en proberen concrete acties te formuleren die jou naar het behalen van dat doel kunnen leiden.  

In se gaat draagvlak creëren telkens over het overbrengen van een boodschap. Dat kan op verschillende manieren.  

Spreek het uit. 

Hiermee bedoelen we alle vormen van mondelinge communicatie. Dat kan zowel in een éénzijdige vorm zoals een pitch of een presentatie. Maar denk ook bijvoorbeeld aan gesprekken, nodig jezelf uit of ontmoet iemand aan het koffieapparaat. Richt een werkgroep of vergadering op en vooral, spreek het uit!  

Geef het mee.  

Soms kan je een boodschap ook schriftelijk meegeven. Denk aan het schrijven van een mail, het opmaken van een memorandum of een inspiratienota. Maar ook het verslag van een onderzoek, een campagne, een poster aan de muur of een post op social media. Allemaal voorbeelden van schriftelijke communicatie.  

Toon het aan. 

En tot slot hoef je het niet altijd direct te communiceren. Soms kan je iets aantonen zonder dat letterlijk uit te spreken. Door bijvoorbeeld een plaatsbezoek, een getuigenis of iets niet langer te doen (als dit natuurlijk wenselijk en mogelijk is). 

 

In stap 4 kom je meer te weten over hoe je enkele van deze acties concreet kan uitvoeren.  

Wie is er geschikt om welke actie uit te voeren?

Nu je heel wat acties hebt, grijp je nog even terug naar de netwerkanalyse die je uitvoerde. Je hoeft namelijk niet alles zelf te doen. Zijn er mensen die jouw medestanders zijn en die een bepaalde boodschap beter kunnen brengen? Schakel hen dan zeker in.  

Waar en wanneer kan je best een actie uitvoeren?

Nu je weet wat je wil doen en wie dat zal doen is het tijd om te puzzelen. Denk na over bestaande overlegmomenten waarop je kan aanhaken, belangrijke mijlpalen en bepaal de volgorde van de doelstellingen.  

Dat doe je in 1,2,3:  

  1. Zet bestaande momenten op een tijdslijn.  
  2. Breng belangrijke mijlpalen en deadlines voor deeldoelstellingen in kaart (de T van SMART: tijdsgebonden). 
  3. Plaats acties op de tijdslijn. Dat kan je doen door te vertrekken vanaf de deadline en zo retroactief het geschikte moment te zoeken.  

Het actieplan ligt er!

Nu kan de uitvoering beginnen. Om concreet draagvlak te creëren krijg je in de vierde stap van Plan het plan nog meer handvaten en tools.  

Toch al benieuwd naar hoe je het verder zal aanpakken? Lees dan al even het artikel rond strategische communicatie en overtuigen