Aan de slag als jeugdambtenaar

Heb je al zicht op de alles wat te maken heeft met verkiezingen en BBC? Dan weet je dat er wel wat op je af komt.

Maar geen nood, want jij hoeft niet alles alleen te doen. Je bent misschien de enige op de jeugddienst, maar misschien hebben jouw collega’s van de dienst welzijn dezelfde prioriteiten of kan je samen met de jeugdraad op onderzoek trekken?

Om de taken vlot te verdelen en verwachting goed af te stemmen kan je de volgende rollen als leidraad gebruiken.

Onderzoeker

Een sterk meerjarenplan is afgestemd op (de noden en verwachtingen van) alle burgers, dus ook de jonge burgers. Om hier zicht op te krijgen duik je als onderzoeker in bestaande data die je aanvult met bijv. nieuwe bevragingen en hou je vinger aan de pols bij jongeren.

Jeugdwerker

Als jeugdwerker bezit je expertise over de leefwereld van kinderen en jongeren. Zo kan je informatie op maat van kinderen en jongeren voorzien (bijv. over stemrecht vanaf 16 jaar) en jouw jeugdraad/jongeren ondersteunen bij Debattle.

 

Beleidsmedewerker

Als beleidsmedewerker verwerk je de verzamelde informatie tot heldere uitdagingen en formuleer je concrete oplossingen. Je weet ze te vertalen naar het beleid en geeft input voor het meerjarenplan. 

Netwerker

Als netwerker laat je die oplossing daar effectief landen. Door een goed contact met andere diensten ben je op de hoogte van hun visie en plannen en kan je gericht lobbyen. Ook andere partners uit bijv. het middenveld betekenen een meerwaarde tijdens dit traject. 

Planner

Als planner moet je een goed evenwicht vinden tussen dagdagelijkse opdrachten en de extra taken die erbij komen kijken in de aanloop van het meerjarenplan. Je maakt hierbij best de nodige tijd vrij om bezig te zijn met het nieuwe meerjarenplan. 

En weet, kiezen is verliezen. Sterk jeugdbeleid maak je voor de toekomst in het meerjarenplan, maar maak je ook de dag van vandaag nog. Soms zal het je dus niet lukken om alles te doen. Weet dat je perfect op jouw eigen tempo dit stappenplan kan volgen. We voorzien bovendien op het einde van elke fase nog enkele quick wins. Acties die je zonder veel tijdsinvestering toch al een heel eindje op weg kunnen helpen.