Wat is lobbyen?

De uitdagingen voor toekomstig jeugdbeleid verdienen een (aan)gepaste aanpak om ervoor te zorgen dat deze later vertaald worden in concrete beleidsdoelstellingen en acties. In die aanpak komt het erop aan het belang van je uitdaging zodanig hoog in te schatten dat beleidsmakers niet meer om jouw vraag heen kunnen. Verder hanteer je een uitgekiende strategie die dat belang ondersteunt. Op die manier verleen je ‘voorspraak’ voor iets dat jij in het belang van kinderen en jongeren belangrijk vindt.

Je gaat beleidsmakers eerst en vooral moeten voorzien van nauwkeurige, volledige, eerlijke en overtuigende informatie over de positieve en eventuele negatieve effecten van een beleidsbeslissing en zoekt daarbij steeds naar het gepaste moment. Je stelt je op als een betrouwbare expert en handelt bovendien vanuit een ‘politieke’ ingesteldheid. Je neemt stelling in rond je uitdagingen en vertaalt die naar een duidelijke strategie die erop gericht is invloed uit te oefenen op de besluitvorming over je voorstellen. Wanneer je daar ook nog een overtuigende en aangepaste communicatie rond voert, dan is dit wat we onder ‘lobbyen’ verstaan.

Lobbyen draait in essentie om de unieke cocktail van inzicht, invloed en impact.

  • Inzicht: wanneer je je uitdaging sterk kan onderbouwen met gedegen kennis en expertise, sta je sterk in de onderhandeling over je pakket.
  • Invloed: het komt erop aan op verschillende plaatsen en bij verschillende mensen je invloed te laten gelden om een beslissing uit te lokken over een uitdaging.
  • Impact: wanneer je de impact van een mogelijke beslissing rond je uitdaging sterk in beeld kan brengen, maak je het makkelijker om een keuze voor jouw verhaal uit te lokken.

Wanneer je zal lobbyen voor jouw uitdagingen komt het erop aan:

  • niet alleen problemen te benadrukken, maar ook oplossingen te bieden, en factoren, trends en kansen te identificeren die helpen om je uitdagingen om te zetten in concrete beleidsopties;
  • te wijzen op de positieve effecten die een keuze voor jouw verhaal kunnen betekenen voor de beleidsmaker die tijd en energie steekt in het meenemen van jouw uitdaging;
  • snel en efficiënt feiten, gegevens en achtergrondkennis te kunnen leveren om zo onderbouw en argumentatie te kunnen voorzien voor een keuze voor jouw uitdaging;
  • complexe en abstracte boodschappen over jouw verhaal te kunnen vertalen in duidelijke, begrijpelijke en authentieke verhalen;
  • beleidsmakers mee te nemen in jouw verhaal op basis van evenwichtige en overtuigende argumentatie, maar zonder een poging te doen om hem of haar te manipuleren of te overhalen een beslissing te nemen die niet de hunne is;
  • actief in te zetten op een netwerk van potentiële ‘supporters’, mensen met een sterke opinie in het debat en ‘partners in crime’.