De sperperiode, wat betekent dit voor mij?

Het komt dichterbij: de verkiezingen en de daarmee gepaard gaande verkiezingskoorts. Voorafgaand is er steeds een sperperiode en ook jeugdambtenaren worden tijdens deze periode geconfronteerd met verschillende uitdagingen en beperkingen. Het belangrijkste doel van de sperperiode is een gelijk speelveld creëren voor alle verkiezingskandidaten. Hierdoor worden er specifieke regels toegepast op verkiezingscampagnes en op (lokale) overheidscommunicatie. Die laatste gelden dus ook op de communicatie van jeugdambtenaren. Hier vallen publicaties (voorwoorden in brochures, gemeentelijk infoblad of een website), campagnes (tenzij ze terugkerend zijn), evenementen en speeches onder.  

Impact voor jeugdambtenaren

De uitdaging is vooral een goed evenwicht vinden tussen het correct volgen van de richtlijnen en tegelijkertijd jongeren voldoende en neutraal informeren. Tijdens de periode van 1 juli tot en met 13 oktober 2024 is het vooral voorzichtig zijn met het delen van politieke standpunten. Ook het gebruik van overheidsmiddelen voor politieke doeleinden, zoals reclame maken voor een partij, moet vermeden worden tijdens de sperperiode. Er gelden ook beperkingen op het organiseren of promoten van programma’s die politiek geladen kunnen zijn. 

Als jeugdambtenaar is het belangrijk om de lijn tussen je regulier werk en politieke boodschappen helder te krijgen. Het is dus van groot belang dat je ervoor zorgt dat acties en communicatie geen enkele partij of kandidaat bevoordeelt. Dit betekent onder andere dat je openlijke steunbetuigingen aan politieke figuren vermijdt.  

De specifieke afspraken worden opgenomen in een protocolakkoord gemaakt door de negen parlementen in ons land. Momenteel wordt er nog gewerkt aan dit akkoord voor de lokale en provinciale verkiezingen. Het wordt naar verwachting in mei gepubliceerd. In de tussentijd, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk de richtlijnen van het reeds bestaande bovenlokale protocolakkoord te volgen. Hieronder zijn er enkele tips om zo groot mogelijke neutraliteit te handhaven.  

Praktische tips

  1. Informeer jezelf: Zorg ervoor dat je alle richtlijnen met betrekking tot de sperperiode begrijpt. Wees vertrouwd met wat wel en niet is toegestaan, specifiek voor jouw lokaal bestuur. Het is beter vooraf de relevante actoren binnen je lokaal bestuur te raadplegen wanneer iets niet helemaal duidelijk is, dan achteraf met problemen te zitten.  
  2. Hou je communicatie neutraal en vermijd elke vorm van partijdigheid: Tijdens de sperperiode is het cruciaal om de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Het gebruik van informatiekanalen moeten de jongeren op een neutrale en objectieve manier informeren. Let er dus op dat je informatiebladeren of andere publicaties niet politiek gekleurd zijn.  
  3. Focus op inhoud: Mik op het leveren van waardevolle inhoud die relevant is voor jongeren. Wees terughoudend in het in beeld brengen van politici en mandatarissen en focus in plaats daarvan op de boodschap zelf. Wanneer dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat je communicatie gedepersonaliseerd is. Dit wil zeggen dat je enkel de functie vernoemt zoals: ‘de burgemeester, ‘de schepen van jeugd’, …
  4. Anticipeer: Voorkom last-minute aanpassingen die mogelijks niet overeenkomen met de vereisten van de sperperiode. Neem daarom proactief maatregelen die ervoor zorgen dat alle communicatie-uitingen voldoen aan de richtlijnen. 

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen jeugdambtenaren een heel belangrijke rol spelen in het behoud van het algemeen belang en jongeren toch engageren tijdens deze fase van het verkiezingsproces.