Hoe maak je jongeren en politieke partijen warm om deel te nemen aan je Debattle?

Hoe zorg je ervoor dat politieke partijen meedoen?

Dit zal vermoedelijk geen moeilijke opdracht zijn. In de periode voor de verkiezingen grijpen politici graag zoveel mogelijk kansen om zichzelf en hun programma maximaal in de kijker te zetten. De kans is ook reëel dat er niet heel veel andere debatten doorgaan in jouw stad of gemeente, dus dit is voor hen een uitgelezen kans om punten uit hun partijprogramma bij inwoners te pitchen. 

Een extra argument voor politici om deel te nemen, is de afschaffing van de opkomstplicht. Die zal er volgens onderzoek voor zorgen dat jongeren vermoedelijk proportioneel minder zullen gaan stemmen. En het is zowat 10% van het stempubliek dat in 2024 voor het eerst gaat stemmen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op het bereiken van jongeren, op bewustmaking en sensibilisering rond het belang van hun stem. 

Nu, meedoen aan een debat is altijd erg spannend. Zelfs voor doorwinterede politici. Daarom is het goed om hen in de mate van het mogelijke te betrekken bij de voorbereiding, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Deel de thema’s van het debat of de stellingen dus zoveel mogelijk op voorhand met hen, zodat ze hun antwoord met hun partij kunnen afstemmen en tijdens het debat steviger in hun schoenen staan. Uiteraard kunnen er nog onverwachte vragen uit het publiek komen, maar dan voelen ze zich alvast zekerder van hun stuk. 

Hoe zorg je ervoor dat jongeren naar je debat komen?

Een jongerendebat zonder jongeren is geen jongerendebat. Haal dus alles uit de kast om zoveel mogelijk jongeren te informeren en te overtuigen om naar jullie Debattle te komen. De ‘waarom’ in dit verhaal is heel belangrijk. Waarom zouden jongeren naar jouw Debattle moeten komen? Enkele argumenten die je kan gebruiken: 

 • Jongeren komen te weten wat politieke partijen in hun stad of gemeente willen realiseren voor kinderen en jongeren. Zo kunnen ze met kennis van zaken de juiste keuze maken in het stemhokje. 
 • Jongeren kunnen hun vragen rechtstreeks aan de politieke partijen richten. 
 • Jongeren bepalen mee wat er op de (politieke) agenda moet komen voor kinderen en jongeren in hun stad of gemeente. Ze kunnen mee de uitdagingen, thema’s en hot topics voor het jeugdbeleid bepalen tijdens Debattle. 
Hoe maak je je Debattle bekend bij jongeren?

Je denkt best goed na over de kanalen die je gebruikt om je Debattle bij jongeren te promoten. Uiteraard kies je daar best voor kanalen die jongeren ook gebruiken, zoals posters die je ophangt in scholen, op evenementen of op plekken waar jongeren komen in de stad of gemeente. Of je maakt bv. een post op Instagram of TikTok. Vergeet niet vooral visueel te werken en weinig tekst te gebruiken. 

Nog ideeën nodig? 

 • Maak een aantrekkelijk filmpje en verspreid dit via Instagram en TikTok. Of maak een event aan op Facebook (als je dat nog gebruikt). 
 • Ga langs op plekken waar veel jongeren komen. Denk aan skateparken, jeugdhuizen, pleintjes, etc. en spreek jongeren persoonlijk aan. Mond-aan-mond reclame werkt altijd het beste. 
 • Zijn er geen jongeren op de plekken waar je hen opzoekt? Hang er dan een affiche op of maak met krijfverf op de grond reclame voor je Debattle, zodat ze het zien als ze er wel zijn. 
 • Overtuig jeugdverenigingen, scholen (vooral de klassen die het vak burgerschap hebben) om massaal af te zakken om hun belangrijkste topics te komen bepleiten. 
 • Werk samen met scholen om het mee te nemen in hun lesprogramma. Leerlingen krijgen dan bv. de opdracht om vragen te stellen of casussen voor te bereiden. 
 • Bekijk ook eens welke andere ‘jeugdwerkingen’ naar Debattle zouden kunnen komen. Bv. vanuit sport, cultuur, welzijn… Of heb je een afdeling van Groep Intro, Lejo, Uit de marge, Arktos… actief in de gemeente? Nodig hen zeker uit of stimuleer de begeleiders om de jongeren te wijzen op het belang en de kansen van Debattle. 
 • Organiseer een ludieke actie om het debat in de kijker te zetten, bijvoorbeeld door een gigantische luidspreker op het Stads- of Dorpsplein te zetten met een verwijzing naar jullie Debattle. 
 •