Samen met jongeren oplossingen bedenken

Kinderen en jongeren inspraak geven binnen een project, proces, traject en of naar de aanloop van de verkiezingen is top! Maar je kan nog een stapje verder gaan. Kinderen en jongeren zijn expert van hun eigen leefwereld en kunnen ook meedenken aan oplossingen voor komende uitdagingen. Zij zien het vaak anders, soms simpeler en daarin schuilt dan vaak een goed idee.  

Samen met kinderen en jongeren een proces opzetten waarin je met hen nadenkt over oplossingen heet co-creatie. Belangrijk in zo’n proces is dat alle deelnemers gelijkwaardig zijn. Elke inbreng is oké en het accent wordt vooral gelegd om samen oplossingen te bedenken voor een uitdaging. Handig tijdens zo’n proces is de inbreng van experten. Zij kunnen op kinder/jongerenmaat extra info geven over bepaalde situaties. Zo kan de doelgroep ook gericht meedenken naar oplossingen.  

Het spreekt voor zich dat je je werkwijze aanpast naar de leeftijd van de doelgroep. Praat in hun taal, met woorden die zij begrijpen en vraag hen mee te denken over zaken die zij ook ervaren. Maak het visueel en aantrekkelijk.  

Via co-creatie processen leer je kinderen en jongeren ook een stapje verder zetten dan enkel input geven. Nadenken over hoe je daar dan een oplossing tegenoverzet is een leerrijk proces. Wanneer je dit veel doet met onze jeugdige doelgroep dan zullen ze ook sneller met oplossingen. Het is als het ware investeren in proactieve burgers. Betrek hierbij ook nog beleidsmakers zo kunnen zij zelf ervaren hoe het is om met de doelgroep aan de slag te gaan. Ze kunnen doorvragen waarom ze bepaalde dingen belangrijk vinden of waarom ze net die oplossingen naar voorschuiven. Zo breng je beide belangen dichter bij elkaar.  

We hebben een aantal concepten en tools die je kan gebruiken om kinderen en/of jongeren aan te zetten om mee oplossingen te zoeken: