Terugkoppelen over onderzoek en bevindingen

De onderzoekscirkel is pas rond als je ook terugkoppeling hebt gegeven over de resultaten van dat onderzoek. Hier stel je aan de hand van enkele vragen jouw perfecte terugkoppeling samen.

Waarom terugkoppelen?
 • Principe van eerlijke participatie: wie meewerkte aan jouw onderzoek, heeft het recht om te weten wat je daaruit hebt geleerd en wat je met die geleerde lessen zal doen.  
 • Op die manier motiveer je jouw deelnemers om zich ook voor een volgend participatie-initiatief te engageren.  
Terugkoppelen, niet enkel naar de deelnemers
Er zijn heel wat personen en organisaties die het onderzoek hebben mogelijk gemaakt, denk bijvoorbeeld aan de personen die je toegang gaven tot de doelgroep. Het uitzicht op terugkoppeling krijgen, kan voor hen een factor zijn om te beslissen om jou vlot toegang te geven. Denk ook aan bijvoorbeeld jouw schepen, en bij uitbreiding het gehele lokale bestuur, die tijd en middelen heeft besteed aan het onderzoek. 

Bovendien is het ook maar eerlijk om naast te luisteren naar kinderen en jongeren, er ook voor te zorgen dat je de boodschap tot bij het juiste publiek brengt. Zorg er dus ook voor dat je de informatie doorspeelt aan bijvoorbeeld schepenen, andere diensten, middenveld,… afhankelijk van de info en de kadering die je aan kinderen en jongeren zelf gaf. 
Hoe kan je terugkoppelen?

Wat is belangrijk: 

 • Zorg voor visueel sterk en aantrekkelijk materiaal.  
 • Schrijf in begrijpelijke taal, zonder per sé jongerentaal te willen gebruiken. Inspiratie vind je in hoe WAT WAT de eigen ’tone of voice’ omschrijft: Tone of voice WAT WAT | WAT WAT 
 • Communiceer via kanalen waarmee je dicht bij je doelgroep komt.  

Analoog: 

 • Posters, bv in de scholen waar je vragenlijsten afnam of gesprekken voerde met de leerlingen, of op evenementen waar je doelgroep komt 
 • In bestaande magazines,  bv het gemeentelijk infoblad. 
 • Deed je een uitgebreider onderzoek, dan kan je overwegen om een aparte brochure op te stellen om te verdelen onder geïnteresseerden.  

Digitale kanalen:  

Wat je digitaal kan ‘maken’: foto’s, filmpjes, een aftermovie, grote en kleine infographics, een poll …  

 • Een binnenkopper is de website van de gemeente.  
 • Op sociale media kan je in fragmenten info meegeven aan je publiek. 
 • Als je werkt met een online participatieplatform, dan kan je de resultaten ook daar delen.  
 • Als extraatje kan je eventueel nog een vraag toevoegen. Zo krijg je nog extra input waar je misschien nog iets mee bent.  

In gesprekken: 

 • Je kan de resultaten van je onderzoek ter discussie voorleggen aan verschillende groepen, zoals kinderen en jongeren zelf, ambtenaren, politici, … op die manier vergroot je het draagvlak om met de resultaten ook effectief iets te gaan doen.  
 • Het is altijd een meerwaarde als de bevraagde kinderen en jongeren zelf in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld burgemeester en schepenen. Het is een waardevolle ervaring voor de kinderen en jongeren zelf, en voor de andere partij is het waardevol om rechtstreeks in gesprek te gaan met de doelgroep.  
Naar wie koppel je terug?
 • Lokaal:  
  • Naar kinderen en jongeren, o.a. voor de jeugdraad kan dit interessant materiaal zijn, en zeker als ze betrokken zijn bij je onderzoek.  
  • Naar scholen, organisaties,… (de organisaties die je toegang gaven tot de deelnemers aan het onderzoek)
  • Naar gemeentelijke diensten 
  • Naar partners 
 • Bovenlokaal, bv naar de jeugdregio 
Wat koppel je terug?

Als je maximaal terugkoppelt, geef je ook de context van de resultaten mee:  

 • Herhaal wat het doel was van je onderzoek.  
 • Vermeld het kader waarbinnen je onderzoek plaatsvond en de eventuele beperkingen.  
 • Vertel hoe het proces verlopen is: wie er bevraagd is, welke werkvormen je gebruikt hebt.  

In een beperktere terugkoppeling neem je volgende elementen mee:  

 • Vertel wat je hebt geleerd uit het onderzoek.  
 • Geef aan wat er verder is gebeurd met de resultaten.  
 • Motiveer de gemaakte of nog te maken keuzes. Verwijs daarbij naar de geleerde lessen, vaststellingen, … waarop die keuzes gemaakt zijn.  

Heb aandacht voor de timing: koppel eerst terug naar wie deelnam aan het onderzoek, daarna naar een breder publiek. Zo toon je dat je hen beschouwt als bevoorrechte partners.  

Per doelgroep:  

 • Denk goed na over waarom je iets wil terugkoppelen, wat je wil bereiken,  
 • Wat je precies wil delen,  
 • En wat de beste aanpak is.  
Spiek bij andere projecten!

En natuurlijk vind je de beste ideetjes door af en toe eens over het muurtje te kijken. 

Hieronder vind je alvast enkele voorbeelden van Bataljong: