Start jouw participatietraject op!

Je wil in kader van de verkiezingen te weten komen wat er leeft bij kinderen en/of jongeren, maar hoe doe je dat nu precies zo een participatie initiatief opstarten?  

Bataljong ontwikkelde een aantal bouwstenen over beleidsparticipatie. Bouwsteen 1 geeft je visie en argumenten om andere sectoren, domeinen, diensten, collega’s en beleidsmakers mee op de kar te krijgen. Bouwsteen 2 is een afwegingskader. Dit helpt je keuzes maken wanneer je wel of niet de participatiemolen in gang kan trekken.  

Bouwsteen 3 omvat een heel volledig stappenplan die je stapsgewijs meeneemt om een participatie initiatief op poten te zetten. We omschrijven 8 stappen met voorbeelden en ‘denkoefeningen  zodat je op het einde van de rit een goede strategie hebt om er doelgericht in te vliegen en die kinderen, jongeren of allebei te bevragen of co-creatief mee aan de slag te gaan. Bepaal eerst een doel, doelgroep en het niveau van participatie daarna volgt de methodiek en de uitvoering.