Nieuwtje

’t Is weer aan U! Informeer jongeren over de gemeenteraadsverkiezingen.

Vijf verkiezingen op zes maanden tijd. Bij de ene geldt opkomstplicht, bij de andere stemrecht. Je kan als jongere het bos door de bomen weleens kwijt geraken. Toch is het belangrijk voor lokale besturen om jongeren te wijzen op het belang van de gemeenteraadsverkiezingen en van hun stem(recht) in oktober. 
 
Bataljong kreeg een subsidie van de Vlaamse overheid om lokale besturen hierin te ondersteunen. Onder de vlag van ‘’t Is aan u!’ rolt Bataljong vijf acties uit om jongeren te informeren rond de gemeenteraadsverkiezingen.

Zo kan je vanaf nu tot en met 30 juni gratis posters en postkaarten bestellen. Meer nog, we voorzien ook een voorbeeldbesluit dat je kan gebruiken om toestemming te vragen om deel te nemen aan deze actie en adressen op te vragen.