Inspiratie,  Nieuwtje

Memorandum van Bataljong

Ook Bataljong schuift haar aanbevelingen naar voor voor het verkiezingsjaar 2024. In het memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2024 schetsen we in 6 basisprincipes en 7 krachtlijnen onze aanbevelingen om tot sterk lokaal beleid te komen voor alle kinderen en jongeren. Een krachtig pleidooi om het welbevinden van je jonge inwoners centraal te zetten. We hopen dat het een inspiratiebron kan zijn:

…voor jeugdambtenaren, bij het memorandum of de visienota die jullie samen met andere ambtenaren maken,

…voor schepenen van jeugd, om je lokale partijprogramma mee te voeden,

…voor partnerorganisaties, om elkaars boodschap mee uit te dragen.

In ons memorandum Vlaamse verkiezingen spreken we ons uit over de krachtlijnen van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid van de toekomst en wat er nodig is in het partnerschap tussen Vlaanderen en de lokale besturen om dit waar te maken. We gaan er de boer mee op langs de politieke partijen en dragen onze ideeën ook op andere forums verder uit. We nodigen jou uit om dat ook te doen.